הגדרת מייל האווטלוק


1) יש להיכנס ללחוץ על קובץ >> הוספת חשבון.
2) בחלון שנפתח, יש ללחוץ על הגדרה ידנית או סוגי שרת נוספים >> הבא.
3) בחלון הבא יש לסמן את האפשרות IMAP או POP וללחוץ על הבא
4) בחלון החדש שנפתח יש להקליד את פרטי תיבת הדואר:
  • השם שלך - השם שיוצג למי שנשלח אליו דואר אלקטרוני מתיבה זו – ניתן לכתוב כל דבר.
  • כתובת דואר האלקטרוני - הכתובת שהוגדרה במערכת במלואה.
  • סוג חשבון - POP3.
  • שרת דואר נכנס mail.examle.co.il - אחרי mail. יש להכניס את שם הדומיין עם הסיומת
  • שרת דואר יוצא - mail.examle.co.il - אחרי mail. יש להכניס את שם הדומיין עם הסיומת
  • שם משתמש - כתובת הדואר במלואה.
  • סיסמה - סיסמה שקיבלת.
5) באותו החלון יש ללחוץ על הגדרות נוספות..
6) בחלון שיפתח, יש לבחור בלשונית שרת יוצא ולסמן את התיבה שרת הדואר היוצא שלי (SMTP) דורש אימות.
בנוסף יש לסמן את השתמש באותן הגדרות כמו שרת דואר נכנס.

8) יש לעבור ללשונית מתקדם ובעמוד זה יש לשנות להגדרות הבאות:

שרת דואר נכנס - (POP3) לפורט 995 / (IMAP) פורט 993

יש לסמן את התיבה עבור שרת זה נדרש חיבור מוצפן (SSL).
שרת דואר יוצא - (SMTP) לפורט 465
השתמש בסוג החיבור המוצפן הבא: SSL .
יש ללחוץ על אישור >> הבא ובחלון הבא סיום.
התיבה מוכנה !